Stavební dozor

Absence kvalitního stavebního dozoru stavbu rodinného domu výrazně prodraží a zkomplikuje!   

       Stavební dozor Vás sice stojí nemalé peníze, ale z vlastní zkušenosti víme, že se taková osoba na stavbě vyplatí - v konečné fázi Vám dokáže ušetřit velké množství peněz s ohledem na kvalitu stavby a postupných nárocích zhotovitele, a to nejen při samotné stavbě, ale také v budoucnu!

Proč si vzít stavební dozor?

 • stavba RD je Vaší největší investicí v životě
 • stavební dozor je Vaší pojistkou
 • nerozumíte stavební problematice
 • stavební zákony a stavební normy, které by měla stavební firma dodržovat, se neustále mění
 • odbornost stavebních firem je velmi různá

Co provádí stavební dozor při výstavbě:

 • seznamuje stavebníka s podklady, doklady a s tím spojenými okolnostmi
 • sepisuje zápis o předání a převzetí stanoviště
 • zajišťuje soulad výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo a zajišťuje nápravu v případě problémů
 • dohlíží na kvalitu prací podle obecně závazných předpisů a smlouvy o dílo
 • vyžaduje, shromažďuje a eviduje zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje doklady
 • kontroluje části díla, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné
 • účastní se kontrolních dnů a řídí je
 • spolupracuje s autorským dozorem (pokud je) a státním stavebním dohledem (a ostatními orgány)
 • kontroluje odstraňovaní vad
 • projednává změny, vícepráce a méněpráce
 • odsouhlasuje rozsahy prací pro zálohy
 • provádí veškeré poradenství v průběhu výstavby (např. výběry kompletací, apod.)