Veřejnoprávní smlouva

Chcete brzo stavět? Nechcete čekat půl roku a déle (klidně i 1 rok) na vyřízení stavebního povolení? 

Máme pro Vás řešení: vše zařídíme ve zkráceném čase - cca 2,5 měsíce!

POMOCÍ   VEŘEJNOPRÁVNÍ   SMLOUVY („VPS“)

Veřejnoprávní smlouva, plně nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení v souladu s § 78a a s § 116 stavebního zákona 186/2006 Sb. Veřejnoprávní smlouvu můžeme použít na všechny typy objektů.

VÝHODY „VPS“: 

  • rychlost - zrychlené vyřízení
  • úspora času oproti standartním lhůtám územního a stavedního řízení
  • úspora financí na správních poplatcích (poplatky jsou téměř poloviční)

PODMÍNKY k uzavření:

  • k „VPS“musí být doloženy písemně ověřené souhlasy všech dotčených orgánů (obecní úřad, sousedé, odbor ŽP,       odbor dopravy, sítě - elektro, voda, kanalizace, plyn, telefonica,…) i dotčených třetích osob, že výslovně souhlasí            s „VPS“a vzdávají se práva na odvolání
  • platnost veřejnoprávní smlouvy je ode dne uzavření smlouvy

„VPS“může nahradit 3 druhy územního rozhodnutí, a to rozhodnutí o:

  1. umístění stavby (§ 79 SZ)
  2. o změně využití území (§ 80 SZ)
  3. o změně vlivu užívání stavby na území (§ 81 SZ)

        „VPS“ však nelze uzavřít v případě záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení tohoto záměru na životní prostředí.

Vlastní proces uzavírání „VPS“nemá povahu správního řízení a smluvními stranami jsou žadatel a stavební úřad.

       Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů upravuje „VPS“, které nahrazují na dvou místech individuální správní akt podle stavebního zákona, a to v ustanovení § 78a („VPS“ o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, která nahradí územní rozhodnutí) a § 116 („VPS“ o provedení stavby, která nahradí stavební povolení).

Správní a jiné poplatky spojené s „VPS“ jsou definovány v položce č.17 a 18 zákon č. 634/2004 Sb., o sp. poplatcích.

Lhůty a termíny pro „VPS“ jsou stanoveny v zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY k „VPS“ - více ZDE.