Grejdr / Grader

Grejdry:

  • jsou mobilní pracovní stroje, určené na dokončovací zemní práce
  • používají se k přesnému srovnání vrstev terénu a dokončení konečného vzhledu povrchu
  • lze je využít i k úklidu trosek, zřícenin a dokonce i sněhu
  • radlice grejdru je upevněná na otočném věnci a je vybavená řeznou hranou
  • před přední nápravou může mít grejdr pomocnou radlici a v zadní části nosiče může být vybavený rozrývacím trnem         nebo rozrývací radlící

Grejdr Ostrava Grader-frydek-mistek Grader-havirov Grejdr-opava