Energetický průkaz a štítek budovy

      Vypracujeme Vám průkaz energetické náročnosti budov (PENB), který bude zpracovaný dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. nebo energetický štítek budov zpracovaný dle ČSN 730540-2.

      Výpočet provedeme kvalitně, levně a rychle, energetické štítky a průkazy vám zpracujeme do 5-ti pracovních dnů.

   PENB a energetické štítky zpracováváme pro objekty a klienty z celé ČR!

Pro zpracování nezávazné nabídky nám zašlete vaše podklady na email: info@mpa-projektstav.cz
Naším výstupem jsou standardně tři autorizovaná paré, která vám zašleme poštou, případně předáme osobně.

Pro zpracování PENB jsou potřeba tyto podklady:

  • stavební dokumentace (půdorysy, řez, pohledy, technická zpráva)
  • výkresy ve formátu .dwg, případně .pdf nebo jakékoliv obrázky
  • popis zdroje vytápění a ohřevu vody
  • popis případných technologií na zisk energie (solární a fotovoltaické panely, tepelná čerpadla)
  • v dokumentaci nesmí chybět vyznačení světových stran, skladby podlah, stropu, střechy a obvodových stěn
  • pokud ještě nejste rozhodnuti pro konkrétní skladby konstrukcí, v rámci ceny PENB Vám navrhneme nejlepší řešení


Chcete vědět jaká je energetická náročnost vašeho domu, jak kvalitní je obálka vaší budovy a jaké má dům tepelné ztráty? Chcete si ověřili, zda se pouštíte do ekonom. stavby? Potřebujete zjistit, zda váš dům bude nízkoenergetický nebo pasivní? 

     
Od 1.ledna 2013 je nutné mít zpracovaný PENB pro každou nemovitost, která je předmětem prodeje či koupě. 
 

Rozdíl mezi Energetickým průkazem budovy (PENB) a Energetickým štítkem budovy:

PENB informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok). V celkové spotřebě je zahrnuta - spotřeba energie na vytápění objektu (i za chlazení), ohřev TUV, vzduchotechnika, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů.

Energetický štítek budovy posuzuje energetickou náročnost objektu pouze z hlediska obálky budovy. Energetický štítek budovy je obdobou ener. štítku spotřebičů. Informuje o tom, zda objekt splňuje podmínky energeticky vyhovujícího objektu.


Stavby, které PENB nepotřebují:

Budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50m2; budovy, kulturních památek; stavby pro rodinou rekreaci, průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ/rok.