Individuální projekty RD

Nelíbí se Vám žádný typový projekt a chcete mít vyjímečný dům?

Navrhneme dům podle Vašich požadavků na bydlení, s ohledem na možnosti daného pozemku.

Může se jednat o návrh novostavby, ale také o rekonstrukci - přestavbu stávajícího domu.
Jako investor budete mít možnost kdykoliv projekt ovlivnit a vnést do něj vlastní prvky!

JAK ZAČÍT? Domluvte si s naším projektantem nezávaznou schůzku!

      Na základě Vašich představ zpracujeme první návrhy, které budeme s Vámi konzultovat a následně upravovat, do té doby než budete s navrženým půdorysem max. spokojeni. Během dalších schůzek budeme řešit konkrétní podobu stavby - stanovíme konstrukční řešení, probereme požití vhodných materiálů, barevnost, návrh instalací a další záležitostí, které jsou potřebné při zpracování projektu. 

     Zpracování individuálního projektu RD je poměrně časově náročné, nicméně výsledek stojí za to!
Vznikne dům přesně "na míru" a nebudete muset řešit nedostatky typových projektů.

V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VÁM ULEHČÍME JEDNÁNÍ SE STAV. ÚŘADEM: 

  • zařídíme souhlasná stanoviska - vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, nutná pro stavební řízení (odbor živ.                                                                            prostředí, lesy ČR, drážní úřad, povodí řek, aj.)
  • projekt zaneseme na stavební úřad a zajistíme vyřízení územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení

Cena za vyřízení stavebního povolení nebo územního rozhodnutí RD u nás začínají od 12.900,-Kč bez DPH! 
Přesná kalkulace na vyžádání.

Projekční práce nabízíme pro všechny stupně stavebního řízení:

     Architektonická studie obsahuje umístění stavby na pozemku, pro posouzení možnosti výstavby, zda bude splňovat všechny nároky kladené stavebním zákonem. Zpracovává se dispoziční řešení, vizualizace objektu dle přání investora a odhad nákladů na celou stavbu.

     Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracovaná v rozsahu vyžadovaném stavebním úřadem - projekt RD, energetický průkaz budovy, usazení stavby do terénu, položkový rozpočet.

     Realizační dokumentace je rozpracování RD do detailu, obsahuje výpis všech prvků (klempířských, truhlářských atd.), podrobné zpracování technického zařízení budov (rozvod elektrické energie, vodovodu, kanalizace a plynovodu).


Co obsahuje PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE? Kolik stojí?... více ZDE.

Architektonicka-studie  Individualni-projekt-rd  Navr-domu

V případě zájmu nás kontaktuje a domluvme si osobní shůzku.