Požárně bezpečnostní řešení stavby

     Vypracujeme Vám požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) k Vaší projektové dokumentaci stavby bytové či nebytové, v souladu s platnou legislativou a zároveň na požadavek s kladným vyjádřením místně příslušného HZS.

    Samozřejmostí je profesionalita, individualita, dostupná cena a rychlost - bezpečnostní řešení vám zpracujeme do 5-ti pracovních dnů.

Bezpečnostní řešení stavby zpracováváme pro objekty a klienty z celé ČR !

Pro zpracování nezávazné nabídky nám zašlete vaše podklady na email: info@mpa-projektstav.cz
Naším výstupem jsou standardně tři autorizovaná paré, která vám zašleme poštou, případně předáme osobně.

Pro zpracování PBŘ stavby jsou potřeba tyto podklady:

  • stavební dokumentace (technická zpráva, situace, řezy, půdorysy, pohledy)
  • výkresy ve formátu .dwg, případně .pdf nebo jakékoliv obrázky
  • v dokumentaci nesmí chybět skladby nosných a obvodových konstrukcí

Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) je neoddělitelnou součástí dokumentace předkládané k žádostem o územní rozhodnutí a následně k žádosti o stavební povolení.

Cílem PBŘ stavby je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, popřípadě zvířat, ztrátám na majetku a znehodnocení životního prostředí.

PBŘ mohou vypracovat jen fyzické osoby, které získaly oprávnění k této vybrané činnosti ve výstavbě (autorizovaní inženýři nebo autorizovaní technici) podle zvláštního zákona.

Povinnost vypracovat PBŘ stavby plyne především ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a to v rámci územního řízení a následně stavebního povolení.