Studie, návrhy, 3D vizualizace

...KRÁSNÉ BYDLENÍ ZAČÍNÁ KVALITNÍM PROJEKTEM A JEHO VIZUÁLNÍ PŘEDSTAVOU...

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE a NÁVRHY 

Jsou prvním krokem k úspěšné realizaci Vašich snů a představ.

Získáte komplexní představu budoucího domu, dis­po­ziční, pro­vozní a funkční řešení dané stavby 
v návaznosti na okolí a každodenní používání.  

01Projekt-na-rodinny-dum-krmelinVizualizace-rodinneho-domu-studie-3d-model

Rodinny-dum-ostrava0-pasivni-rodinny-dumWellness

Studie a návrh především řeší:

  • orientaci ke světovým stranám, tvar, velikost a členění domu        
  • umístění na pozemku a dispozici podlaží a garáže 
  • konstrukční řešení a návrh hlavních stavebních materiálů              
  • prostorovou situaci domu, design a návaznost na okolí 
  • odhad celkových nákladů na realizaci

Základem pro zpracování je:

„Stavebník“ - klient, tedy Vy a Vaše přestavy, požadavky, touhy, sny a přání, ze kterých společně sestavíme podrobné                                      zadání projektu. Vše co si nesete sebou a co chcete přenést na nové místo. 
„Místo“, kde má dům stát. Co toto místo nabízí, přináší a jaké má okolí. Zkou­mají se pod­mínky a cha­rak­ter okolí stavby tak,                  aby stavba co nej­při­ro­ze­něji zapa­dala do urba­nis­tic­kého a archi­tek­to­nic­kého prostředí.

     Studie a návrh musí respektovat technické potřeby a omezení domu, musí odpovídat představám stavebníka o výši investice a respektovat územně plánovací podklady dané stavebním zákonem, prováděcí vyhláškou a územním plánem. 

      Studie následně slouží i jako prvotní podklad pro projektovou dokumentaci

3D VIZUALIZACE 

Přejete si podívat se do plánovaného RD a představit si jeho okolí v co nejrealističtější podobě již nyní?

S námi můžete! Vytváříme grafické návrhy a foto-realistické vizualizace interieru a exterieru. 

3D vizualizaci provádíme i se ztvárnění vnitřního vybavení (nábytek, doplňky) a zařazením do dané krajiny. 
 
Venkovsky-dumVizualizace stodolyNoční pohled vizualizace RDVizualizace vstupu Vizualizace chodbyVizualizace sáluVypracovala: Bc .Lenka Bartůňková