Stavební připravenost

Stavební a elektro připravenost si můžete nechat udělat naší firmou na klíč a bez starostí!

      Sekční garážová vrata jsou vyrobena vždy na míru, přesně podle rozměru garáže a montují se bezprostředně na otvor zevnitř, proto je důležitá prvotní stavební připravenost, která spočívá v hotovém začištěném stavebním otvoru.

STAVEBNÍ OTVOR:

 • Stavební otvor musí být před montáží kompletně dokončený!
 • V garáži na ostění a nadpraží musí být při pohledu zevnitř hotová a začištěná omítka.
 • Boční ostění (LO, PO) by mělo mít minimálně 100 mm na každé straně.
 • Ostění a nadpraží musí být v jedné rovině, hrany ostění a nadpraží spolu musí svírat úhel 90°.
 • Sokl dlažby nemůže být dotažen až k otvoru, musí být vynecháno místo cca 20 cm od otvoru.
 • Při montáži el. pohonu musí být připravená elektroinstalace - zásuvka, která bude umístěna mimo osu vrat. Nebo      musí být alespoň nachystaný přívod el. energie do zásuvky 230V.
Stavebni-pripravenost-garazovych-vrat


Vzdálenost zásuvky od vrat,
pozn.: zásuvka je trvale pod napětím, není vypínána tlačítkem!

  • Pro vrata do výšky 2300 mm                       3400 mm od vrat
  • Pro vrata do výšky 2800 mm                       3900 mm od vrat
  • Pro vrata nad výšku 2800 mm                     4400 mm od vrat
 • V prostoru konstrukce vrat a dráhy pro pohon nesmí být žádné překážky (potrubí, police, světla).
 • Při montáži musí být podlaha v rovině, nebo musí být vyznačený nultý bod.
 • Náklady na případné (další) seřízení vrat na jinou výšku po dokončení podlahy si hradí zákazník!
 • Příprava elektroinstalace není součástí dodávky, po dohodě je možno si ji nechat od nás připravit

V den montáže GV musí být v garáži dle možností uvolněn maximální prostor pro manipulaci s vraty a montáž drah.

V případě, že objednatel nezajistí výše uvedené a nebudou se moci montovat garážové vrata, budou účtovány náklady za planý výjezd a s ním spojené vícenáklady!

Stavební připravenost ke stáhnutí: Stavebni-pripravenost-gv