Technické parametry

Na stránka je momentálně pracuje. Děkujeme za pochopení

Hlavní přednosti průmyslových vrat JIMI TORE:
     
-  zajištění proti pádu pomocí brzd
     -  bezpečné vedení vrat - vodící kladky jsou vedené ve vyvinutých bezpečnostních kolejnicích
     -  optimální vyrovnání hmotnosti - zajišťuje jej torzní pružinový agregát s drážkovanou pružinovou hřídelí
     -  záchytné zařízení - na zátěži závislé klikové zařízení proti prasknutí lana a pružiny, integrované v nosném prostředku
     -  zabezpečení pro případ prasknutí pružiny - zastaví se torzní pružinová hřídel a bezpečně udrží vrata v jejich poloze
     -  ochrana proti sevření prstů - díky speciálnímu tvaru vratových článků neexistují žádná místa sevření
     -  vnitřní vedení lan - nosná lana jsou vedena uvnitř mezi vrat. křídlem a zárubní, bez vyčnívajících konstrukčních prvků
     -  boční ochrana proti zasunutí ruky - boční zárubně jsou zcela uzavřené
     -  zajištění před zavírací hranou - senzory hlídají spodní hranu vrat a v případě nebezpečí se vrata automaticky zastaví