Projekční a Inženýrská činnost

Studie, návrh stavby, 3D vizualizace

Dokážeme Vaše myšlenky a představy zformovat do jednoduchého a účelného konceptu.

Studie a návrh stavby je důležitou přípravnou fází, při plánování stavebního záměru. 

Během zpracovávání se vytváří koncepce budoucího domu, dispoziční, provozní a funkční řešení stavby, hmotový a prostorový koncept, konstrukční principy a další.

Projektova-dokumentac-e-rodinneho-domu-ostrava
Projekt-domu-stavby-ostrava

Projekt

Vytvořenou studii přetransformujeme do všech fází projektové dokumentace tak, aby se zachoval koncept stavby.

Dbáme na kvalitní a zpracování, pohlídáme si detaily, navrhneme vhodné konstrukční řešení a dodržíme energetický standart. 

Projektovou dokumentaci zpracováváme komplexně včetně všech souvisejících profesí a specializací.

Projektujeme

 • rodinné a bytové domy
 • rekreační budovy (chaty)
 • přípojky inženýrských sítí, projekty sanací
 • rekonstrukce a ostatní stavby - garáže, hosp. budovy, dílny
 • občanské a administrativní budovy
 • průmyslové objekty (výrobní haly, sklady, aj.)
 • projekty v programu Nová zelená úsporám
Projektova-dokumentace-ostrava
Projekt-domu-pro-stavebni-povoleni-ostrava

Zpracujeme všechny stupně PD

 • Architektonické studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí / řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP/DOS)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Pasport staveb, projekt stávajícího stavu, stavební průzkumy
 • Dokumentace odstranění stavby a dokumentace bouracích prací 
 • Projektová dokumentace do programu zelená úsporám

Inženýring

Zajistíme kompletní výkon inženýrské činnosti od přípravy zakázky přes realizaci až po kolaudační řízení. 

Na základě plné moci Vás zastoupíme při jednání s dotčenými orgány státní správy, na stavebním úřadě i s ostatními účastníky řízení. 

Vyřídíme veškeré potřebné dokumenty jako je např. územní souhlas nebo stavební povolení včetně kolaudace, či povolení užívání stavby.

Vyrizeni-stavebniho-povoleni-inzenyring-ostrava
Realizace-a-vystavba-domu-ostrava

Realizace staveb

To co naprojektujeme, také zrealizujeme ! 

Nabízíme širokou škálu služeb od projektování přes odborný (stavební, technický a autorský) dozor až po samotnou realizaci. 

Stavby provádíme kompletně na klíč, nebo jako dílčí dodávku.

Stavební činnost zajišťujeme pro soukromé investory i veřejné služby.

více...

MPA ProjektStav s.r.o.

Kontakt

MPA ProjektStav s.r.o.

Habrová 1132/6

710 00  Slezská Ostrava

+420 723 816 627

info@mpa-sro.cz

www.mpa-projekstav.cz

Fakturační údaje

MPA ProjektStav s.r.o.

Habrová 1132/6

710 00  Slezská Ostrava
IČ: 28634403 ; DIČ: CZ28634403


Číslo účtu: 1387724648 / 2700

ID dat. schránky:  db7tw3w     

Loga-eu